24 Sata (Serbia)

KONKURS ZA NOVE DIREKTORE U ČETIRI JAVNA PREDUZEĆA

-

GRAD BEOGRAD raspisao je konkurs i traži direktore za četiri gradska preduzeća: “Gradsko stambeno”, “Beogradvod­e”, “Beogradska tvrđava” i Direkcija za građevinsk­o zemljište i izgradnju Beograda.

Sadašnji direktori ovih preduzeća imaju funkciju vršilaca dužnosti, pa se pretpostav­lja da će upravo oni da dobiju nove mandate.

Na čelu “Gradskog stambenog” se nalazi Petar Andrijašev­ić, koji tu funkciju obavlja od avgusta/septembra 2019, a dugo godina je bio na čelu “Beogradske tvrđave”.

Konkurs je raspisan i za JP “Direkcija za građevinsk­o zemljište i izgradnju Beograda” u kome funkciju v.d. direktora vrši Dušica Anđelković, dok je trenutno na čelu “Beogradske tvrđave” Marija Reljić, a u “Beogradvod­ama” od maja prošle godine Dejan Kovačević.

Neki od naznačenih uslova samog konkursa su i da budući direktor ne sme da bude član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana. llll

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia