24 Sata (Serbia)

IZMENJENE TRASE 25 I 25P DO 14. JANUARA

-

ZBOG PRODUŽETKA RADOVA na priključen­ju stambenog objekta na kanalizaci­oni sistem u Ljubićkoj ulici u visini broja 24, vozila sa linija 25 i 25P i dalje će voziti izmenjenom trasom, i to do 14. januara.

Do tada 25 i 25P u oba smera voze sledećom trasom: Kruševačka, Miška Jovanovića, Peke Pavlovića, Zaplanjska, Darvinova, Braće Jerkovića i dalje redovno.

Ukidaju se stajališta za linije 25 i 25P u oba smera, “Husova”, “Univerzite­t Singidunum“, “Vitanovačk­a“, “Bjelovarsk­a“i “Darvinova“. llll

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia