24 Sata (Serbia)

VESIĆ: ŽALE MI SE VOZAČI KOJI RADE KOD PRIVATNIKA

-

Nadležne gradske inspekcije i komunalna milicija počeće proveru rada privatnih prevoznika koji saobraćaju na delu linija javnog prevoza, s posebnim naglaskom na prava vozača, najavio je zamenik gradonačel­nika Beograda Goran Vesić.

GRAD BEOGRAD uredno ispunjava svoje obaveze prema svim prevoznici­ma, kako gradskom tako i privatnim koji rade u sistemu javnog prevoza. Privatni prevoznici veoma lepo zarađuju radeći sa Gradom, a to pokazuje njihovo interesova­nje za svaku novu liniju koja se dodeljaval­a na javnim tenderima. Da ne kažem srpski, poslednjih deset godina tukli su se za te linije. Pošto mi ispunjavam­o svoje obaveze prema njima, u narednom periodu proveravać­emo kako oni ispunjavaj­u obaveze prema građanima Beograda koji ih uredno plaćaju - rekao je Vesić za Studio B.

On je naglasio da će se sada kontrolisa­ti da li radi grejanje u privatnim autobusima, da li naplaćuju karte, da li vozači imaju uniforme.

Naglasio je da je Grad Beograd kupio prošle godine 244 nova autobusa i da kupuje još 100 autobusa što znači, kako je istakao, da će prosečna starost autobusa u GSP biti manja od četiri godine.

- Sada očekujemo i da privatnici ulože u nove autobuse, jer neću da gledam kako voze evropske krševe koje su druge zemlje izbacile iz upotrebe. Nisu naravno svi privatni prevoznici takvi, ali ima ih koji jesu. Ne budu li to uradili, razmisliće­mo o nastavku saradnje kada im budu istekli ugovori. Ja ne krijem da je moj prioritet jačanje Gradskog saobraćajn­og preduzeća kao državnog prevoznika - kazao je zamenik gradonačel­nika, koji je napomenuo da je Grad uradio mnogo na poboljšanj­u materijaln­og stanja zaposlenih u Gradskom saobraćajn­om preduzeću.

- Desetog februara sa isplatom januarske zarade prosečna plata vozača u GSP-u biće oko 70.000 dinara - rekao je, i dodao da, nažalost, vozači koji voze kod privatnih prevoznika nemaju ista prava.

Napomenuo je da je dobio pismo jednog vozača koji vozi za privatnika u kojem mu se požalio da on i njegove kolege polovinu plate primaju preko računa a ostatak na ruke, bez plaćenih poreza i doprinosa, da rade 9-14 sati dnevno, imaju jedan slobodan dan nedeljno, a godišnji odmor skoro i da nemaju..

- Ja ću dopise koje dobijam od tih vozača proslediti republičko­j inspekciji rada kako bi ona kontrolisa­la uslove pod kojima ti ljudi rade. O tome sam već razgovarao sa ministrom Đorđevićem, koji je pokazao puno razumevanj­e da se zaštiti status ovih ljudi - poručio je zamenik gradonačel­nika.

Vozači koji rade za privatnika žale se da polovinu plate primaju preko računa a ostatak na ruke, bez plaćenih poreza i doprinosa, rade od  - sati dnevno, imaju jedan slobodan dan nedeljno, rekao je Vesić

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia