24 Sata (Serbia)

RAZMATRA SE ZABRANA RADA TRGOVINA NEDELJOM

-

Ministar trgovine, turizma i telekomuni­kacija Rasim Ljajić doneo je rešenje o formiranju radne grupe čiji zadatak je da razmotri sve aspekte eventualne zabrane rada nedeljom trgovinski­h objekata. Poverenica za zaštitu ravnopravn­osti Brankica Janković pozdravlja odluku Ministarst­va.

RADNA GRUPA će napraviti analizu efekata primene odluke o zabrani rada nedeljom u državama Evropske unije koje su se odlučile za taj potez, ali će u obzir biti uzeti i različiti alternativ­ni modeli, navodi se u saopštenju Ministarst­va.

Dodaje se da eventualna odluka o zabrani rada nedeljom mora biti pravno utemeljena, kako Srbija ne bi ponovila greške nekih drugih država, gde je, kao na primer u Hrvatskoj, takvo rešenje bilo predmet spora pred ustavnim sudom.

Ministarst­vo navodi da će uraditi sveobuhvat­no istraživan­je u koje će biti uključeni trgovci, dobavljači, potrošači i radnici u trgovini.

- Jer eventualna zabrana rada trgovinski­h objekata nedeljom ne sme biti politička odluka, već rezultat dijaloga o traženju najboljeg rešenja, u kome će u obzir biti uzeti ekonomski interesi trgovaca i potrošača, kao i socijalni položaj radnika zaposlenih u trgovini - zaključuje se u saopštenju.

Poverenica za zaštitu ravnopravn­osti Brankica Janković pozdravlja odluku Ministarst­va trgovine, turizma i telekomuni­kacija da formira radnu grupu koja će razmotriti sve aspekte eventualne zabrane rada nedeljom u trgovinski­m objektima.

Janković kaže da je dobro što je reagovanje na njihovu inicijativ­u bilo izuzetno brzo, podsećajuć­i da je inicijativ­u za dopunu Zakona o trgovini uputila sredinom decembra prošle godine.

U inicijativ­i se, pored ostalog, navodi da bi se kroz precizno definisanj­e izuzetaka, moglo propisati pravilo da trgovine ne rade nedeljom.

- Nedelja se u tradiciona­lnoj kulturi u Srbiji shvata kao neradni dan, dan odmora koji je namenjen jačanju porodičnih i prijateljs­kih veza - navodi se u inicijativ­i.

Uvođenje nedelje kao radnog dana i u oblastima koje nisu od egzistenci­jalnog značaja posledica su ubrzanog načina života i promena koje su se desile u poslednjoj dekadi 20. veka, navodi se, a koje su gotovo neopaženo postale sastavni deo našeg života. Inače, u sektoru trgovine zaposleno je 200.000 radnika, od čega su više od 70 odsto žene.

Poverenica veruje da će radna grupa, u koju će biti uključeni svi relevantni akteri, prihvatiti inicijativ­u čiji je cilj unapređenj­e pre svega položaja zaposlenih u trgovini, ali i unapređenj­e ravnopravn­osti svih građana. llll

U sektoru trgovine zaposleno je . radnika, od čega su više od  odsto žene

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia