24 Sata (Serbia)

DODIK: SRBI SU STRADALI TAMO GDE NISU IMALI DRŽAVU

-

REPUBLIKA SRPSKA je, 28 godina od svog nastajanja, stabilna i institucio­nalno sređena, mada su ostali izazovi vezani za njen politički status, izjavio je srpski član Predsedniš­tva BiH Milorad Dodik.

On je za Radio Beograd istakao i da je narod u Republici Srpskoj naučio da bez države nema slobode za Srbe, što se danas može videti u Crnoj Gori, Federaciji BiH, Hrvatskoj…

“Tamo gde Srbi nisu imali državu, oni su i stradali”, kazao je Dodik i istakao da su Srbi u Republici Srpskoj ostali jedinstven­i, više zagledani u Srbiju, kao i da za njih postoje samo dve države na ovom prostoru, a to su Republika Srpska i Srbija.

“U Bosni i Hercegovin­i smo ne zato što hoćemo, već zato što moramo”, naglasio je Dodik.

Prema njegovim rečima, osporavanj­e 9. januara, odnosno Dana Republike Srpske, samo je deo ukupnih osporavanj­a nje same, rekao je Dodik i dodao da političko Sarajevo ne želi da vidi Republiku Srpsku.

“Izloženi smo raznim pritiscima - kada su jenjavali pritisci visokih predstavni­ka koji su devastiral­i Dejtonski sporazum, a bili su dužni da ga štite, onda su se setili da to čine preko institucij­a kao što je Ustavni sud” BiH, rekao je Dodik i podsetio da 9. januar 20 godina nije bio sporan. llll

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia