24 Sata (Serbia)

Otmičari male maše prebačeni u francusku

Troje francuskih državljana, koji su u Srbiji osuđeni na ukupno  godina zatvora zbog otmice male Maše Prenković iz majčinih ruku . marta . u Beogradu, prošle sedmice su prebačeni u Francusku na odsluženje ostatka kazne, saznaje Tanjug.

-

SEBASTIJAN BRANŠU je osuđen na 11 godina zatvora i služio je kaznu u KPZ Sremska Mitrovica, njegova supruga Gorin Aleksis Sandrin Branšu i njena ćerka iz prvog braka Emerin Ulije Kristel kazne od devet i sedam godina zatvora služile su u ženskom zatvoru u Požarevcu.

Molbe za transfer su podneli tokom prošle godine preko srpskog ministarst­va pravde, a nakon pozitivnog odgovora prebačeni su u svoju matičnu zemlju iz srpskih zatvora.

Nakon izdržavanj­a kazne u Francuskoj, protiv ovih Francuza počeće i primena mere zabrane ulaska u Srbiju od po 10 godina.

Sve troje su uhapšeni u pokušaju bekstva sa detetom, na dan otmice 11. marta 2015. godine, od kada su bili u pritvoru koji im se uračunava u zatvorsku kaznu. Pravosnažn­o su osuđeni i upućeni u zatvor nakon što je Apelacioni sud u novembru 2017. potvrdio presudu Specijalno­g suda u Beogradu, koji nije prihvatio nijednu od teza odbrane.

Odbrana je tvrdila da su otmičari bili u komunikaci­ji sa roditeljim­a male Maše, ali analizom telefona i kompjutera optuženih nije pronađen trag komunikaci­je.

Sebastijan Branšu je izneo svoju odbranu tek na kraju suđenja u završnoj reči tvrdeći da je imao dogovor sa Mašinom porodicom o pozajmici deteta, radi dokazivanj­a

određenih činjenica pred francuskim sudom u postupku za utvrđivanj­e očinstva koji je vodila njegova pastorka.

Njegova žena Gorin Aleksis Sandrin Branšu i njena ćerka Emerin Ulije Kristel tvrdile su u odbrani da nisu znale ništa o otmici deteta i krivicu prebacile na Sebastijan­a.

Oni su osuđeni jer su iz ruku Mirjane Paunović oteli njenu trogodišnj­u ćerku Mašu Prenković u naselju Braće Jerković. Oteto dete su, kako se veruje, hteli da podmetnu francuskom sudu, kako bi DNK analizom utvrdili da nevenčani suprug Emerin Ulije Kristel, s kojim nisu u dobrim odnosima, nije biološki otac deteta. llll

 ??  ??
 ??  ?? JEDAN OD OTMIČARA ALEKSIS SANDRIN BRANŠU
JEDAN OD OTMIČARA ALEKSIS SANDRIN BRANŠU

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia