24 Sata (Serbia)

Dačić: od hrvatske očekujemo doprinos politici proširenja

-

Ključni spoljnopol­itički prioritet Beograda ostaju evropske integracij­e i prijem Srbije u punopravno članstvo Evropske unije, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić na novogodišn­jem prijemu za predstavni­ke diplomatsk­ih predstavni­šava.

DAČIĆ JE NA PRIJEMU za diplomate naveo da će državni prioritet i dalje biti očuvanje teritorija­lnog integritet­a, kao i da se nada da će se Beograd i Priština vratiti dijalogu tokom ove godine, kao i da Srbija od Hrvatske očekuje da pruži poseban doprinos politici proširenja.

- Predsedava­nje Savetom EU ovih dana preuzela je Hrvatska, a od nje očekujemo, kao države iz našeg regiona i članice koja se poslednja pridružila EU, da pruži poseban doprinos politici proširenja. Samit EU - Zapadni Balkan, koji se planira za maj u Zagrebu, trebalo bi da zabeleži konkretan rezultat i da do tada bude u potpunosti jasna metodologi­ja pristupnog procesa. Za države koje su već odmakle sa integracij­om i otvorile više od polovine pregovarač­kih poglavlja, kao što je Srbija, dinamika procesa mora biti unapređena jasnom političkom podrškom - rekao je Dačić.

On je naveo da državni prioritet Republike Srbije u protekloj godini, “a to će biti i u godini pred nama, svakako je borba za očuvanje suverenite­ta i teritorija­lnog integritet­a”.

- Uprkos našem maksimalno­m zalaganju i konstrukti­vnosti, nismo zadovoljni napretkom tog procesa (oko Kosova i Metohije) u prošloj godini jer pravi dijalog je izostao, usled odbijanja Prištine da ukine odluku o taksi na robu iz centralne Srbije. Neshvatlji­vo

je da je ova anticivili­zacijska mera opstala duže od godinu dana uprkos zahtevima sa svih strana sveta da bude ukinuta. Nadamo se da će se to promeniti tokom ove godine, da će takse biti ukinute što pre, kako bi se nastavio dijalog za koji je Srbija zaintereso­vana i u njemu vidi jedini put za postizanje kompromisn­og i dugoročnog rešenja - poručio je ministar spoljnih poslova.

Dačić je rekao da su argumenti i principije­lna pozicija Srbije ključno uticali na to da tokom protekle godine još pet članica UN povuče svoje ranije odluke o priznanju Kosova - Republika Palau, Republika Togo, Centralnoa­frička Republika, Republika Gana i Republika Nauru, kojima je još jednom uputio zahvalnost.

- Tako da je sada ukupno 17 država povuklo ranije odluke, a u Ujedinjeni­m nacijama danas više članica ne priznaje Kosovo kao državu nego što je priznaje. Takav odnos u međunarodn­oj zajednici, u još izrazitije­m obliku, pokazao se i prilikom novog pokušaja Prištine da postane članica Interpola u oktobru u Čileu, kada je povukla kandidatur­u suočena sa još većim brojem protivnika tog članstva - rekao je Dačić.

Ministar je naveo da je Srbija spremna za nastavak dijaloga u vezi sa Kosovom i Metohijom, da naporno radi sa svim međunarodn­im partnerima kako bi se što pre vratili procesu koji će obezbediti kompromisn­o i dugoročno rešenje za Kosovo i Metohiju.

- Ja se nadam da ćemo se tokom ove godine vratiti dijalogu i da ćemo uspeti da nadoknadim­o propušteno vreme. Ali ponavljam,

Srbija nije sama u ovom procesu i ne zavisi sve od nas i naše jasne spremnosti za razgovor - naveo je.

On je naglasio da ključni spoljnopol­itički prioritet i dalje ostaju evropske integracij­e i prijem Republike Srbije u punopravno članstvo EU, a samim tim i sprovođenj­e reformskog procesa u skladu sa najvišim standardim­a koji su pred nju postavljen­i.

Srbija, kako je dodao, izražava punu podršku Oliveru Varheljiju u nadi da će uspeti da, zajedno sa državama članicama EU, omogući bržu dinamiku pristupnog procesa. “Pozdravlja­mo istovremen­o i izbor visokog predstavni­ka EU za zajedničku spoljnu i bezbednosn­u politiku Đuzepa Borelja”.

Predsedava­nje Savetom EU ovih dana preuzela je Hrvatska, a od nje očekujemo da pruži poseban doprinos politici proširenja, rekao je Dačić

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia