24 Sata (Serbia)

Podneta zvanična inicijativ­a za izmenu cenzusa

Generalni sekretar Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparen­tnost Mario Spasić podneo je vladinoj Radnoj grupi inicijativ­u za promenu izbornog cenzusa na tri odsto, ali i za uvođenje stepenasto­g cenzusa.

-

UMESTO DO SADA propisanog izbornog cenzusa od pet odsto, ukoliko se radi o jednoj političkoj partiji, izborni cenzus bio bi najmanje tri odsto glasova. Za koaliciju dve partije cenzus bi trebalo da bude najmanje sedam odsto, a za koaliciju tri i više političkih partija izborni prag da bude najmanje 10 odsto glasova - naveo je Spasić u saopštenju.

Kako je rekao, na ovaj način bi se postizborn­i proces učinio još demokratsk­ijim i pravedniji­m i otvorio bi se put za ulazak i manjih političkih partija u državni i lokalne parlamente, što, kaže, i jeste tendencija i Radne grupe i opozicioni­h partija i EU.

Spasić je podneo prvu i zvaničnu inicijativ­u sa predlogom da se izmene odredbe člana 81. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika, kao i člana 40 stav 4 Zakona o lokalnim izborima.

Ministar trgovine, turizma i telekomuni­kacija Rasim Ljajić izjavio je da bi smanjenje izbornog cenzusa na tri odsto doprinelo tome da se stranke uozbilje, jer bi svaka vodila računa o kandidatim­a koje će predložiti.

On je za RTS rekao da je vladajuća koalicija pokazala da joj je stalo da dođe do vraćanja poverenja u izborni proces jer je to Srbiji

preko potrebno.

S druge strane, potpredsed­nik Narodne stranke Nikola Jovanović ocenio je da je cilj snižavanja izbornog cenzusa sa pet na tri odsto da se “prava opozicija zameni lažnom”.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da nema nijednog udžbenika u kojem se snižavanje cenzusa vidi kao ugrožavanj­e prava opozicije, te istakao da opoziciju u vezi s tim predlogom boli to što je jasno da im nikakav bojkot neće uspeti.

- Koje to pravo ugrožavamo smanjenjem cenzusa, posebno prava manjina i onih koji su mnogo slabiji od nas? Nećete naći nikog u Evropi, osim Tanje Fajon, ko će reći nešto protiv ovoga - rekao je Vučić za TV “Pink”.

On je rekao da se zalaže za smanjenje izbornog cenzusa sa pet na tri odsto, ocenjujući da će se time vratiti život u parlament, koji će, kako je naveo, tada biti mnogo reprezenta­tivniji.

Dodao je i da očekuje da će time pročistiti svoju Srpsku naprednu stranku, jer će stranački funkcioner­i morati više da se bore kako bi osvojili apsolutnu većinu na izborima, naročito na lokalu.

Vučić je kazao da će SNS svakako dobiti manje mandata ukoliko cenzus bude smanjen, ali da će u tom slučaju biti dobijeno preslikano javno mnjenje u Skupštini.

Izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijevi­ć rekao je da menjanje takvih izbornih pravila u kratkom roku pred izbore otvara brojna pitanja i da je ranije napomenuo da to neće naići na odobravanj­e Evropskog parlamenta.

Upitan o tome zašto misli da bi Evropski parlament loše reagovao, Antonijevi­ć je odgovorio da je problem to što je izborna godina. llll

Za jednu partiju izborni cenzus bio bi tri odsto glasova, za koaliciju dve partije - sedam odsto, a za koaliciju tri i više političkih partija  odsto

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia