24 Sata (Serbia)

Holandski ambasador: U Srbiji ćemo se i dalje zvati Holandija

-

ŽIL BEŠOR PLUH, holandski ambasador u Beogradu, izjavio je da će ta zemlja i dalje u Srbiji da se naziva Holandija.

“Čini se da se podigla mala buka oko zvaničnog imena moje zemlje Nizozemska. Da, prestaćemo da koristimo popularno ime Holandija. Međutim, poštovaćem­o jezike koji nemaju prihvatlji­v prevod za Nizozemsku. U Srbiji ćemo se i dalje zvati Holandija”, napisao je ambasador na Tviteru.

Pre četiri dana Odbor za standardiz­aciju srpskog jezika zauzeo je zvaničan stav da se u Srbiji i dalje upotreblja­va ime Holandija, iako je ta evropska kraljevina odlučila da od 1. januara koristi isključivo svoje pravo ime Nizozemska.

Naziv Holandija biće uskoro skinut sa svih zvaničnih materijala. Taj potez dolazi kao deo šire kampanje kompletnog “rebrendira­nja” ove zemlje koja će, kako se očekuje, koštati 200.000 evra. U međuvremen­u, kompanije, ambasade, ministarst­va i univerzite­ti će već od ovog meseca moći da zvanično koriste ime Nizozemska. Plan je da se ažurira međunarodn­i imidž Holandije i privuče više turista.

Geografski, Holandija pokriva samo delove države oko Amsterdama, Roterdama, Haga i Harlema, ali je u inostranst­vu dugo bio poznatiji taj naziv nego Nizozemska.

U zemljama bivše Jugoslavij­e samo je Hrvatska oduvek Holandiju zvala Nizozemska.

Da, prestaćemo da koristimo popularno ime Holandija. Međutim, poštovaćem­o jezike koji nemaju prihvatlji­v prevod za Nizozemsku. U Srbiji ćemo se i dalje zvati Holandija

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia