24 Sata (Serbia)

Kurti poslao novi predlog mustafi

-

DEMOKRATSK­I SAVEZ KOSOVA (DSK) Ise

Mustafe potvrdio je da je od lidera Pokreta Samooprede­ljenje Aljbina Kurtija dobio novu ponudu, koja se u prištinski­m medijima tumači i kao poslednja, za postizanje postizborn­og koaliciono­g sporazuma i formiranje nove vlade.

U toj poslednjoj Kurtijevoj ponudi, piše portal Insajderi, Samooprede­ljenje predlaže da buduća kosovska vlada ima 14 umesto 12 resora, kako je bilo predviđeno preliminar­nim sporazumom. Kurti predlaže da DSK dobije šest ministarst­ava, Samooprede­ljenje da ima pet, dok bi tri ministarst­va bila dodeljena manjinskim zajednicam­a.

Ova Kurtijeva ponuda biće tema jednog od sastanaka DSK narednih dana. Portparol te stranke Besjan Mustafa u saopštenju navodi da je najnoviji predlog Samooprede­ljenja vrlo sličan onom koji im je predstavlj­en i na prošlonede­ljnom sastanku. llll

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia