24 Sata (Serbia)

Svet u dugovima!

-

SVETSKI DUG je potukao sve rekorde već krajem 2019. godine, kada je reč o udelu duga u bruto domaćem proizvodu. Globalni dug, koji čine pozajmice domaćinsta­va, vlada i kompanija, porastao je na skoro 253 biliona dolara u prvih devet meseci prošle godine, prema podacima Instituta za međunarodn­e finansije.

Tako je udeo globalnog duga u svetskom bruto domaćem proizvodu porastao 322 odsto, čime je premašen rekord iz 2016. godine. Više od polovine ove enormne sume nagomilala su razvijena tržišta, poput Sjedinjeni­h Američkih Država i Evrope, gde je udeo duga u BDP-u dostigao 383 odsto. llll

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia