24 Sata (Serbia)

zagađenje tema sednice vlade, vučić pita: da li je živ trivan?

-

Širom Srbije se teško diše danima pošto je, prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, vazduh u mnogim gradovima u kategoriji “jako zagađen”. Zbog toga je juče održan sastanak u Vladi Srbije, a pitanje za ministra zaštite životne sredine Gorana Trivana imao je i predsednik Srbije.

PITAO SAM ANU BRNABIĆ da li je živ ministar nadležan za životnu sredinu, da se javi, kaže nešto, pita nešto građane - rekao je Vučić u Bečeju nakon otvaranja novog pogona fabrike “Knott Autoflexx Yug”.

On je rekao da je Trivan iz Socijalist­ičke partije Srbije, ali da će opozicija sigurno optužiti njega - Vučića i za zagađenje vazduha jer “im je Vučić bio kriv i za kišu i sušu”.

Kako je zaključio, zagađenju vazduha doprinosi i to što je “porastao standard građana pa je više automobila”.

- Dolazeći na posao video sam da je u skoro svim kolima po jedna osoba rekao je Vučić, navodeći da izgleda nikome, ko kritikuje danas nije bilo važno kakav je vazduh bio nekad ranije.

A vazduh ovih nedelja je jako zagađen. Institut za javno zdravlje Srbipovodo­m je „Dr Milan Jovanović Batut” izdao je zagađenja vazduha u gradovima u Srbiji preporuke građanima da ograniče boravak na otvorenom prostoru, posebno u jutarnjim i večernjim satima.

Istovremen­o, u saopštenju na sajtu ove ustanove navodi se da Ministarst­vo zdravlja i Institut za javno zdravlje Srbije apeluju da nema potrebe za panikom, već ukazuju na značaj primene navedenih mera zaštite u uslovima aerozagađe­nja.

Na koncentrac­ije i trajanje čestičnog zagađenja utiču niske temperatur­e vazduha, visok vazdušni pritisak, uspostavlj­anje temperatur­ne inverzije, što se registruje u zimskom periodu, najčešće u ranim jutarnjim časovima i uveče.

Premijerka Ana Brnabić juče je sazvala hitan sastanak povodom situacije u vezi sa zagađenjem vazduha u Srbiji. Sastanak je počeo u 15 časova i do završetka ovog izdanja 24 sata nije bio završen.

Na sastanak su kako saznajemo bili pozvani ministri životne sredine, zdravlja i energetike, predstavni­ci Agencije za zaštitu životne sredine, RHMZ-a, Grada Beograda, MUP-a.

Institut “Batut” izdao je preporuke građanima da ograniče boravak na otvorenom prostoru, posebno u jutarnjim i večernjim satima

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia