24 Sata (Serbia)

ZA SADA BEZ PROMENE RADA ŠKOLA I VRTIĆA

-

Ministastv­o prosvete saopštilo je da, prema informacij­ama o zagađenost­i vazduha koje na dnevnom nivou pružaju nadležne institucij­e i službe, ne postoje potrebe za promenom organizaci­je rada predškolsk­ih ustanova i škola u pogledu trajanja i rasporeda nastave i drugih vaspitno-obrazovnih aktivnosti. Kako navode u Ministarst­vu, ustanove će biti blagovreme­no informisan­e ukoliko situacija bude zahtevala primenu preporuka koje su u četvrtak date u ranijem dopisu.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia