24 Sata (Serbia)

SUDOKU

-

KAKO SE IGRA? U kolonama vodoravno i uspravno, u prazna polja upišite jednocifre­ne brojeve koji nedostaju ali tako da ne ponovite isti broj u koloni. Zapamtite, možete da upisujete samo brojeve od 1 do 9! Svaki broj ima svoje mesto, ne sme da se ponovi isti broj ni u uspravnoj ni u vodoravnoj koloni, niti u kvadratu 3 puta 3!

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia