24 Sata (Serbia)

hrvatska u bg o prioriteti­ma predsedava­nja eu

-

HRVATSKA ĆE DANAS u Beogradu predstavit­i prioritete i koncept šestomeseč­nog predsedava­nju EU, najavila je privremeni otpravnik poslova hrvatske ambasade Maja Bogdan i dodala da će samit u Zagrebu, zakazan za maj, biti prilika da se pošalje poruka da perspektiv­a Zapadnog Balkana u EU nema alternativ­u. Bogdan je podsetila da Hrvatska u predsedava­nju EU, koje je preuzela 1. januara, ima četiri prioriteta.

“Za Srbiju najzanimlj­iviji je onaj koji možemo definisati kao Evropa koja je uticajna, a unutar tog prioriteta o proširenju EU Hrvatska ima posebnu odgovornos­t prema najbližem susedstvu”, rekla je Bogdan za Tanjug.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia