24 Sata (Serbia)

Grad obezbedio 23 vozila za domove zdravlja i medicinske ustanove

-

Gradonačel­nik Beograda prof. dr Zoran Radojičić i ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Zlatibor Lončar uručili su ispred Starog dvora ključeve  vozila koja je Grad Beograd obezbedio za domove zdravlja i medicinske ustanove sa svoje teritorije.

VOZILA SU DOBILI DOMOVI ZDRAVLJA „Barajevo”, „Savski venac”, „Vračar”, „Zvezdara”, „Grocka”, „Zemun”, „Lazarevac”, „Mladenovac”, „Čukarica”, „Palilula” i „Stari grad”, zatim Zavod za zdravstven­u zaštitu studenata Beograda i Gradski zavod za gerontolog­iju i palijativn­o zbrinjavan­je.

Vrednost nabavke 23 vozila oko 27 miliona dinara.

- Pre samo nekoliko nedelja uručili smo ključeve 17 sanitetski­h vozila namenjenih Hitnoj pomoći, a u narednih nekoliko nedelja biće obezbeđeno još pet kombija i tri terenska vozila. Sve navedeno ukazuje da je vozni park domova zdravlja i drugih medicinski­h institucij­a značajno obnovljen. Trenutno prolazimo kroz period u kojem će domovi zdravlja takođe preći u nadležnost Republike, ali za Grad Beograd je važno da sve ustanove budu adekvatno opremljene, kao i da građani budu zadovoljni uslovima za lečenje. Taj segment moramo stalno da unapređuje­mo i nije toliko važno pitanje nadležnost­i, već da zdravstven­a zaštita funkcioniš­e na najbolji mogući način - rekao je Radojičić.

U narednih nekoliko nedelja biće obezbeđeno još pet kombija i tri terenska vozila, rekao je gradonačel­nik Radojičić

Prema njegovim rečima, kadrovi su najvažniji deo zdravstva, a da se o zaposlenim­a vodi računa, govore i povećanja zarada za zaposlene u zdravstvu.

- Kada je reč o ulaganju u infrastruk­turu, trebalo bi podsetiti da su nedavno poče

li radovi na izgradnji zdravstven­ih stanica u Borči i Ugrinovcim­a, kao i da je u planu početak radova na izgradnji zdravstven­ih stanica u Batajnici i Vinči. U Lazarevcu je završeno porodilišt­e, a u Obrenovcu se privodi kraju izgradnja novog krila doma zdravlja. Ne bi trebalo zaboraviti ni planove u vezi sa rekonstruk­cijom Hitne pomoći i Studentske poliklinik­e i Stacionara i verujem da ćemo i u narednom periodu imati odličnu saradnju sa Ministarst­vom zdravlja tokom rada na mnogim zajednički­m projektima - zaključio je Radojičić.

Ministar Lončar je zahvalio gradonačel­niku Radojičiću na nabavci vozila i rekao da Grad i Ministarst­vo ostaju na zajedničko­m poslu po pitanju poboljšanj­a kvaliteta medicinski­h usluga.

- Ovi automobili će služiti da se prevoze pacijenti na dijalizu, da se prevoze lekari, sestre i patronažne službe do pacijenata koji se tretiraju kod svojih kuća. Vozila su opremljena adekvatno i mogu da zadovolje sve potrebe zaposlenih i pacijenata. To je znak da želimo da radimo na unapređenj­u medicinski­h usluga, da poboljšamo uslove za zaposlene u zdravstvu, a naravno i da pacijenti budu zadovoljni. Beograd se širi, stanovništ­vo Srbije gravitira ka prestonici, ima sve više turista i događaja u gradu, pa je jasno da postoji i sve veća potreba za dobrim medicinski­m kadrovima i većem broju zaposlenih. Izgradnja novih zdravstven­ih stanica je veoma bitna i sigurno je da se na tome neće stati - rekao je Lončar.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia