24 Sata (Serbia)

Potvrđena presuda žandarmima za prebijanje 2014.

-

APELACIONI SUD U BEOGRADU odbio je kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepen­u presudu u slučaju sedmorice žandarma niškog odreda, osuđenih zbog toga što su, kako je utvrđeno, pretukli Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i dvojicu vojnih policajaca, tokom Parade ponosa 2014. godine.

Apelacioni sud je kao neosnovane ocenio navode iz žalbe odbrane da su okrivljene prvo napala i vređala četiri civila, koja nisu postupila po upozorenji­ma policijski­h službenika.

Odbačeni su i navodi žalbe branilaca da vojni policajci, koji su bili sa Andrejem Vučićem i Predragom Malim, nisu bili na dužnosti.

Osuđeni su Predrag Mitrović, Slavko Stojanović, Dragan Savić, Dalibor Đorđević, Zlatko Gigić, Boban Lekić, Mitar Milosavlje­vić.

U ponovljeno­m postupku, 17. aprila prošle godine, oni su proglašeni krivim i osuđeni na uslovne kazne od po osam meseci, s rokom provere od tri godine. llll

 ??  ?? SEDMORICA ŽANDARMA OSUĐENI SU ZA NAPAD NA ANDREJA VUČIĆA I PREDRAGA MALOG
SEDMORICA ŽANDARMA OSUĐENI SU ZA NAPAD NA ANDREJA VUČIĆA I PREDRAGA MALOG

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia