24 Sata (Serbia)

podaci o svim planiranim radovima na aplikaciji

-

U “Čvorištu” su svi podaci o tome kada je i koju vrstu radova planiralo da izvodi koje preduzeće

Grad je oformio bazu svih gradilišta u Beogradu u aplikaciji “Čvorište”, pa su gradska preduzeća u obavezi da ovde unose podatke o svim planiranim radovima. Trenutno u aplikaciji ima . gradilišta, što je trećina od ukupnog broja.

NA OVAJ NAČIN trebalo bi da se spreči da više preduzeća u isto vreme obavlja radove na istoj lokaciji.

“Čvorište” sadrži sve podatke o tome kada je i koju vrstu radova planiralo da izvodi koje preduzeće. Unosi se stvarni plan, planirani start i završetak radova. Na taj način se vidi ukoliko više preduzeća namerava u isto vreme da izvodi radove. Odmah se vidi da li su radovi usklađeni, ko ima saglasnost, ko kada radi.

Ukoliko se dupliraju, sistem prepoznaje i obaveštava.

Gradske ekipe sastaju se jednom nedeljno, pa ukoliko dođe do poklapanja, dogovaraju se koje će preduzeće imati prioritet.

- Već je bilo nekih poklapanja od početka godine, pa smo na sastancima uskladili dinamiku. Kada se tako nešto desi, uradi se korekcija obima radova - rekao je za “Novosti” Darko Glavaš, sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikaci­je i koordinaci­je odnosa sa građanima.

Ono što se ne može predvideti su kvarovi , kao i radovi “Beogradski­h elektrana” po završetku grejne sezone.

Inače, PDF lista svih radova u Beogradu objavljuje se svake nedelje na sajtu Grada (www.beograd.rs) u sektoru “radovi na ulicama”.

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia