24 Sata (Serbia) : 2020-01-22

LIFESTYLE : 10 : A3

LIFESTYLE

a3 22. januar 2020. llll мтс је МРЕЖА БРОЈ у Србији СИТАН ВЕЗ ВЕЛИКА ПРИЗНАЊА МТС је мрежа број 1 у Србији према званичном РАТЕЛ истраживањ­у „Бенчмарк мобилних мрежа“вршеном у октобру и новембру месецу 2019. године. Наведено истраживањ­е је спроведено у четири категорије које укључују тестирање говорне услуге, услуге преноса података, WEB browsing и коришћење Youtube-а.