24 Sata (Serbia) : 2020-01-22

BEOGRAD : 6 : A6

BEOGRAD

A6 22. januar 2020. BEOGRAD U planu su subvencije za energetsku efikasnost i do 90 odsto sredstava, kao i to da se ugasi još tridesetak induvidual­nih kotlarnica preostalih u nadležnost­i grada. Zoran Radojičić, gradonačel­nik Beograda llll llll