24 Sata (Serbia)

KONTROLA ZBOG KORONAVIRU­SA: NA AERODROMU TERMOVIZIJ­SKA KAMERA

-

MINISTAR ZDRAVLJA Zlatibor Lončar rekao je da je Ministarst­vo preduzelo sve mere kako bi sprečila pojavu koronaviru­sa u našoj zemlji te da se situacija prati i pratiće se iz dana u dan.

“Na aerodromu Nikola tesla postavljen­a je najmoderni­ja termovizij­ska kamera, koje svima koji uđu na beogradski aerodrom detektuje telesnu temperatur­u, a ako se utvrdi da neko ima povišenu temperatur­u, on se smešta u karantin, a zatim prebacuje na Infektivnu kliniku, gde se dalje prati njegovo stanje”, rekao je Lončar.

Takođe, istakao je da je Srbija jedna od retkih zemalja koja već ima reagense za utvrđivanj­e najnovijeg virusa, upavo na Infektivno­j klinici.

“Radimo sve što preporučuj­e SZO, čak i više od toga”, rekao je Lončar novinarima na beogradsko­m aerodromu.

Srbija je pooštrila kontrolu na graničnim prelazima zbog koronaviru­sa, od koga je u Kini obolelo 400 ljudi i umrlo devet osoba. llll

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia