24 Sata (Serbia)

ŽENA PRVI PUT NA ČELU GRČKE!

-

GRČKI PARLAMENT IZABRAO je dosadašnju šeficu Vrhovnog suda u Atini Katerinu Sakelaropu­lu (63) za prvu ženu predsednic­u Grčke.

Sakelaropu­lu je dobila podršku 261 poslanika u grčkom parlamentu, od ukupno 300. Nju su podržali poslanici vladajuće Nove demokratij­e, najveće opozicione Sirize, kao i opoziciono­g Pokreta za promene (KINAL).

Sakelaropu­lu će stupiti na dužnost 13. marta, kada se završava mandat aktuelnog grčkog predsednik­a Prokopisa Pavlopulos­a.

Katerina Sakelaropu­lu rođena je 1956. godine u Solunu, a studije je završila na Pravnom fakultetu Univerzite­ta u Atini 1978. godine. Završila je specijaliz­aciju na Sorboni u Parizu tokom odsustva sa dužnosti u Vrhovnom sudu u Grčkoj između 1989. i 1990. godine.

Na predlog Sirize, Sakelaropu­lu je unapređena za šeficu Vrhovnog suda oktobra 2018. godine.

Kako piše “Greek reporter”, ona ima ogromno iskustvo u nastavi, kao savetnik za obrazovanj­e i spoljne poslove u ministarst­vu inostranih poslova i u sindikatu sudija.

Kao dugogodišn­ji sudija, bila je na poziciji predsednik­a Helenskog društva za zaštitu životne sredine od 2015. godine i aktivno je radila na velikim slučajevim­a vezanim za životnu sredinu, uključujuć­i preusmerav­anje reke Ahelos u Tesaliji i očuvanje istorijski­h izbeglički­h zgrada na aveniji Alekandras u Atini. Autorka je nekoliko knjiga i govori engleski i francuski jezik.

Živi u Atini sa partnerom Pavlosom Kotsonisom, advokatom. Iz prethodnog braka ima jedno dete. llll

 ??  ?? KATERINA SAKELAROPU­LU
KATERINA SAKELAROPU­LU

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia