24 Sata (Serbia)

PLANOVI GRADSKOG ZELENILA U 2020: 6.500 STABALA I 29 DEČJIH IGRALIŠTA

-

JKP “Zelenilo - Beograd” će povećati broj zasađenih sadnica ove godine, te će tako biti posađeno čak 6.500 sadnica, što je 2.500 sadnica više u odnosu na 2019.

OVAJ PLAN NAJAVLJEN JE tokom posete gradonačel­nika Beograda tom javnom preduzeću.

- “Zelenilo” se brine da Beograd bude lepši, ali i zdraviji grad. Zaposleni u ovom preduzeću obrađuju 3.000 hektara zelenih površina, vode računa o preko 1.300 dečjih igrališta, 400 sportskih terena, brinu i o 55.000 drvorednih stabala. U ovom trenutku uređuju 22 zelene površine, a u narednom periodu će preurediti 29 dečjih igrališta, devet novih teretana na otvorenom i tri nova parka - rekao je Zoran Radojičić koji je obišao i deo baze gde su smešteni transport i mehanizaci­ja.

Dodao je da je u toku prošle godine Grad Beograd uložio milion evra za mehanizaci­ju i opremanje objekata, kao i da će skoro isti iznos biti uložen i ove godine.

Govoreći o JKP „Zelenilo - Beograd”, Radojičić je naglasio da ono ima tradiciju dugu 90 godina i da danas u ovom preduzeću 1.200 radnika svakodnevn­o radi na važnim zadacima za ceo grad, na čemu im je posebno zahvalio, kao i rukovodstv­u firme.

- Kada govorimo o dobrom funkcionis­anju, ovo komunalno preduzeće ima samo devet odsto mehanizaci­je koja u ovom trenutku nije u radnom pogonu. Svi zajedno ćemo i dalje raditi na unapređenj­u ovog preduzeća kako bi nam Beograd bio još zeleniji i zdraviji - rekao je Radojičić.

“Zelenilo” je prošle godine kupilo sedam električni­h vozila koja ne zagađuju životnu sredinu, a sa tom dobrom praksom nastaviće, kažu, i u 2020. godini.

- Svesni smo da je naša firma veoma značajna za našu prestonicu i da Beograđani imaju velika očekivanja zbog čega se i veoma trudimo da ih ispunimo.

Nadam se da ćemo firmu i dalje razvijati na evropski način, tako da sada već uveliko razmišljam­o o električni­m vozilima radi smanjenja emisije štetnih gasova, a sve motore koje nabavljamo su evro 5 i evro 6 - rekao je direktor “Zelenila - Beograd” Slobodan Stanojević. llll

“Zelenilo” je prošle godine kupilo sedam električni­h vozila koja ne zagađuju životnu sredinu, a sa tom dobrom praksom nastaviće, kažu, i u ovoj godini

 ??  ??
 ??  ?? GRADONAČEL­NIK RADOJIČIĆ
OBIŠAO JE DEO “ZELENILA” GDE SU SMEŠTENI TRANSPORT I MEHANIZACI­JA
GRADONAČEL­NIK RADOJIČIĆ OBIŠAO JE DEO “ZELENILA” GDE SU SMEŠTENI TRANSPORT I MEHANIZACI­JA

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia