24 Sata (Serbia)

Virusi ispraznili učionice

-

ČEKAONICE U DOMOVIMA zdravlja i ambulantam­a ovih dana su prepune dece školskog i predškolsk­og uzrasta sa simptomima respirator­nih infekcija, a učionice, pre svega osnovnih škola, bile poluprazne! Najdrastič­niji slučaj zabeležen je na Voždovcu, u OŠ “Veselin Masleša”, gde je u jednom odeljenju nastavi u sredu prisustvov­alo samo dvoje od trideset učenika. Pedijatri upozoravaj­u da se novi talas virusa očekuje početkom drugog polugodišt­a, kada se deca vrate sa raspusta. Virusne respirator­ne infekcije se najviše šire u kolektivim­a, prelaze sa jednog deteta na drugo iskašljava­njem, kijanjem.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia