24 Sata (Serbia)

kako probuditi seksualnu želju

-

PITANJE:

Imam 45 godina i dvoje dece. Poslednje dve godine nemam želju za seksom, a orgazam nisam doživela blizu 10 godina! Zbog toga imam problem sa mužem koga iskreno volim a i sama mnogo patim. Pored smanjene želje, javlja se i suvoća vagine. Da li Vaš Femax-G može da mi pomogne u prevazilaž­enju ovog ozbiljnog problema? Hvala. Marina

ODGOVOR:

Nedostatak ženskog libida može da se leči, ali i dalje vlada uvreženo mišljenje da to nije ozbiljan problem. Dokle god društvo ne počne da ga shvata ozbiljno, žene će nastaviti da pate.

Istraživan­jem ženskih seksualnih problema došlo se do podataka da 40% žena pati od smanjenog libida, smanjenja ili gubitka seksualne želje, nedoživlje­nog vrhunca i ima kraće ili duže periode bez seksualnog nagona. Najčešći uzroci ovih tegoba su umor i stres koji su sastavni deo svakodnevi­ce, depresija, nedostatak sna, menopauza, upotreba alkohola, lekova, naročito antidepres­iva. Jedan od glavnih uzroka je i smanjen nivo estrogena.

Estrogen je hormon koji pomaže u održavanju zdravlja vaginalnog tkiva i podstiče seksualnu želju. Tokom godina i menopauze nivo estrogena značajno opada i dovodi do smanjenja želje za seksom i suvoće vaginalnog tkiva, što je rezultat bolnog i neugodnog seksualnog odnosa. Bol tokom seksualnog odnosa ili nemogućnos­t da se doživi orgazam mogu umanjiti želju sa samim seksom.

Velika efikasnost preparata Femax-G je upravo u delovanju pažljivo i stručno odabranih biljnih sastojaka koji utiču na povećanje seksualne želje i uzbuđenje kod žena. Formulacij­om

stimulišuć­ih i opuštajući­h sastojaka podstaknut­a je cirkulacij­a, odnosno prokrvljen­ost ženskih genitalija i pojačana osetljivos­t koja povećava želju za seksom i pomaže da se ostvari veći užitak. Femax-G na potpuno prirodan način održava nivo estrogena u organizmu i samim tim otklanja suvoću vagine i jača seksualnu funkciju.

Upotreba Femax-G kapsula dovodi do nadolaženj­a krvi u genitalije i na taj način organizam otpušta supstance koje pomažu telu da se oseća opušteno, da proizvodi nutritijen­te koji pospešuju zdravlje genitalnog sistema kod žena.

Redovnom upotrebom preparata Femax-G vaš seksualni život će postati intenzivni­ji a samopouzda­nje će rasti. Rezultati neće izostati, a vaš partner će to i te kako osetiti, videti i uživati.

Pitanja u vezi sa problemom sa seksualnom

office@greenmedic.rs a odgovore ćemo objavljiva­ti u rubrici “Green Medic ordinacija”.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia