24 Sata (Serbia)

poruka iz izraela: strah i dalje traje!

Ko bi mogao da zamisli da će se samo 75 godina posle holokausta, Jevreji ponovo plašiti da hodaju ulicama Evrope noseći jevrejske simbole. antisemiti­zam mora biti izjednačen sa rasizmom, poručeno je na Svetskom forumu holokausta u Jerusalimu

-
 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia