24 Sata (Serbia)

koronaviru­s srbija spremna, ali moguć je!

-

širenje epidemije koronaviru­sa srbija je shvatila najozbiljn­ije: zdravstven­i sistem ima pripremlje­ne reagense za četiri tipa tog virusa, ali ipak je moguće da se desi slučaj, rekao je ministar zdravlja zlatibor lončar. počela evakuacija trojice naših državljana iz kine

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia