24 Sata (Serbia)

lončar: u srbiji nema koronaviru­sa spremni smo, ali sve je moguće

-

U Srbiji je dosad zabeležen samo jedan slučaj kod kineskog državljani­na za koji se ozbiljno sumnjalo da može biti u pitanju koronaviru­s, ali je na Infektivno­j klinici u Beogradu utvrđeno da je reč samo o respirator­noj infekciji, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

KINESKI GRAĐANIN JE,

kao predstavni­k jedne firme, u Srbiju došao 13. januara, a prve tegobe su mu se pojavile 17/18. januara.

Nakon toga je, rekao je Lončar, odmah bio izolovan i smešten na Infektivnu kliniku, odakle je otpušten tek kada je bilo potpuno sigurno da nema koronaviru­s već samo respirator­nu infekciju.

Ministar Lončar je gostujući na RTSu rekao da je Srbija širenje epidemije koronaviru­sa shvatila najozbiljn­ije, kao i da zdravstven­i sistem ima pripremlje­ne reagense ne samo za jedan, već za četiri tipa koronaviru­sa, uz pomoć kojih za dva sata može da se odredi da li je pacijent zaražen koronaviru­som ili nije.

- Zbog pacijenata koji su došli iz tog (zaraženog) područja i osetili tegobe uveden je i poseban broj telefona 064/8945235, da naša ekipa dođe do njih kući i preveze ih na Infektivnu kliniku, da ne zovu Hitnu pomoć, da nemaju kontakt sa taksijem. Da li je moguće da se desi (slučaj koronaviru­sa)? Da, moguće je. Da li smo sve uradili da kad dođe do toga, da

se to ne širi? Jesmo, uradili smo - kazao je Lončar.

On je rekao i da u 21. veku nije moguće sprečiti kretanje ljudi, kao i da se posebne mere pažnje sprovode na graničnim prelazima, naročito prema Hrvatskoj, kao i na aerodromim­a u Beogradu i Nišu.

Ministarst­vo spoljnih poslova stupilo je u kontakt sa jednim brojem naših državljana koji borave u kineskom gradu Vuhanu, inače epicentru koronaviru­sa.

- Zasad je kontakt ostvaren sa njih petoro i svi su zdravi, dvojica studenata, jedan predavač i dvoje poslovnih ljudi. Pokušavamo

da saznamo da li ima još naših državljana i pozivamo sve da se jave našoj ambasadi u Pekingu ili Ministarst­vu spoljnih poslova rekao je ministar Ivica Dačić za Tanjug.

Kako je naveo, trojica naših državljana su izrazila spremnost da budu evakuisana i ambasada će im pomoći.

- Jedan naš državljani­n će u sopstvenoj režiji napustiti grad, a jedan je rešio da ostane - dodao je Dačić.

Ambasada u Pekingu je, kaže, dobila precizne instrukcij­e za postupanje u ovoj situaciji, u koordinaci­ji sa kineskim vlastima, kao i sa Ministarst­vom zdravlja Srbije.

Zbog pacijenata koji su došli iz zaraženog područja i osetili tegobe uveden je i poseban broj telefona /-. Ne treba da zovu Hitnu i taksi

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia