24 Sata (Serbia)

Policajci i vatrogasci dobili 112 novih vozila

-

POTPREDSED­NIK VLADE Republike Srbije i ministar unutrašnji­h poslova Nebojša Stefanović poručio je prilikom primopreda­je 121 vozila za policiju i vatrogasce da će MUP nastaviti sa opremanjem i modernizac­ijom svih organizaci­onih jedinica.

On je precizirao da su četiri kamiona za vatrogasce spasioce, a ostala vozila će biti namenjena za različite jedinice policije.

Ministar je poručio da će, zahvalјuju­ći bolјim vozilima, policija i vatrogasci spasioci moći još efikasnije da rade svoj posao, kao i da će na taj način građani Srbije biti bezbedniji.

- Drago mi je da naše kolege više ne voze automobile, koji su prešli i po 250.000 ili 300.000 kilometara, koji su bili neuslovni i u lošem stanju. Trudimo se da jedinice policije imaju savremena vozila, da imaju dobre uslove za rad i da pored svega onog što nabavlјamo za njih, obezbeđuje­mo da lјudi u policiji imaju poštovanje svoje države, a samim tim naravno očekujemo od njih i bolјe rezultate - naveo je Stefanović. llll

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia