24 Sata (Serbia)

Pooštrava se kontrola odlaganja smeća

-

JKP “GRADSKA ČISTOĆA” planira da tokom ove godine, u saradnji sa Gradom, pojača kontrolu odlaganja otpada iz ugostitelj­skih i drugih preduzetni­čkih objekata. Kako navode u ovom preduzeću, uprkos obavezi da sklope ugovor sa “Čistoćom” ili nekim drugim operaterom koji će im po planu odvoziti smeće, kontejneri u blizini zgrada pretrpani su otpadom koji nije kućni, pa na deponijama završava otpad koji ne bi trebalo.

Frizerski saloni, na primer, u kontejnere bacaju tube od farbe, restorani masnoću, ulja, stakloreza­čke radnje staklo, a to je sve industrijs­ki otpad.

- Pošto će se pooštriti kontrola, moraće

Kontejneri u blizini zgrada pretrpani su otpadom koji nije kućni pa na deponijama završava otpad koji ne bi trebalo

da sklope ugovor. Mi ćemo se potruditi da damo povoljniju ponudu, ali mogu da sklope ugovore i sa drugim partnerima. Samim tim što će od oktobra naš privredni partner kontrolisa­ti šta završi na deponiji, moraće da se uredi proces odlaganja i odvoženja smeća - rekli su iz “Čistće” za Novosti. llll

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia