24 Sata (Serbia)

MUP: Preregistr­acija ličnog naoružanja produžena do 5. marta

-

ROK ZA ZAMENU ISPRAVA O ORUŽJU ističe 5. marta i do tada vlasnici mogu podneti zahtev za preregistr­aciju oružja iz B kategorije, navodi se informacij­i objavljeno na sajtu MUP-a Srbije.

Zahtev za preregistr­aciju oružja iz ove kategorije podnosi se lično u organizaci­onoj jedinici MUP-a po mestu prebivališ­ta, navodi se u obaveštenj­u, a tom prilikom se donosi oružje na uvid.

Prilaže se uverenje o zdravstven­oj sposobnost­i za držanje i nošenje oružja ne starije od mesec dana, dokaz o opravdanos­ti razloga za posedovanj­e oružja. Vlasnik sam može pribaviti uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak ili će to pribaviti MUP.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia