24 Sata (Serbia)

SPC povukla tužbu protiv stanara u stepi

-

PATRIJARŠI­JA SRPSKE PRAVOSLAVN­E CRKVE SPC povukla je tužbu koju je podnela protiv stanara i stanarki naselja Stepa Stepanović, zbog navodnog ometanja radova na izgradnji crkve-brvnare.

“Želim da se nadam da je razum pobedio u SPC jer su odustali. Ne zna se kako će se dalje razvijati situacija. Nadam se da će se pokrenuti razgovori između predstavni­ka SPC i stanara i da će se naći rešenje koje ne podrazumev­a uzurpaciju površine namenjene za izgradnju sadržaja predviđeni­h planom naselja”, izjavio je za “Mašinu” jedan od tuženih stanara Nenad Ralić.

Podsetimo, nezadovolj­ni stanari ovog naselja su u više navrata organizova­li proteste i prekidali radove, zbog čega su u SPC odlučili da presaviju tabak, tako da je ceo slučaj završio na sudu, a prvo ročište je održano 14. novembra 2019. godine. llll

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia