24 Sata (Serbia)

Helikopter­i nadleću od 14 do 19.30 sati

-

UKOLIKO DANAS u poslepodne­vnim satima, konkretno od 14 do 19.30, čujete i vidite helikopter­e iznad Beograda - nemojte da se uplašite jer reč je o redovnoj letačkoj obuci.

Naime, vazduhoplo­vi Vojske Srbije će poletati i sletati u više navrata s helidroma “Banjički vis”.

“U okviru redovne letačke obuke, vazduhoplo­vi Vojske Srbije 29. januara 2020. godine, u vremenu od 14 do 19.30 časova, izvršiće više sletanja i poletanja s helidroma Banjički vis”, saopštili su iz Ministarst­va odbrane Vojske Srbije.

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia