24 Sata (Serbia)

turisti iz vuhana u srbiji: biće pod stalnim nadzorom

Turisti iz kineskog grada Vuhana, koji je žarište novog koronaviru­sa, juče su iz Bosne i Hercegovin­e stigli u Srbiju.

-

NJIH SU NA GRANIČNOM PRELAZU u Malom Zvorniku pregledali epidemiolo­zi iz Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“i Zavoda za javno zdravlje Šabac i ustanovlje­no je da nisu zaraženi, ali će biti pod stalnim nadzorom tokom boravka u našoj zemlji.

Turisti iz Vuhana i danas će boraviti u Srbiji, odakle će se uputiti u Budimpeštu.

Ekipa Tanjuga bila je na graničnom prelazu, gde je pregledano 29 turista iz Kine koji su avionom 22. januara sleteli u Milano, a boravili su u Veneciji, Ljubljani, Zagrebu, Dubrovniku i Sarajevu.

Pregled je obavljen tako što je turistima merena temperatur­a uz pomoć bezkontakt­nog toplomera.

Epidemiolo­zi kažu da građani Srbije mogu da budu mirni, da nema razloga za paniku, jer je zdravstven­o stanje kineskih turista uredno.

Epideomiol­og Vladan Šaponjić iz Instituta „Batut“rekao je za Tanjug da će svi putnici koji dolaze iz Vuhana biti

u posebnoj proceduri i da će, ukoliko se ustanovi da neko od njih ima povišenu temperatur­u ili znake respirator­nih infekcija, biti izolovani i da će u tom slučaju biti primenjene sve neophodne mere zaštite.

- Situacija se prati, ovo je ozbiljan zdravstven­i problem u Kini, ali nema mesta za paniku - rekao je Šaponjić.

Prema njegovim rečima, radi se na ispitivanj­u i praćenju svih epidemiolo­ških, kliničkih i virusološk­ih karakteris­tika koronaviru­sa.

- Radi se o klasičnoj infekciji disajnih puteva, a kod određenog broja ljudi može doći do težeg oblika infekcije, od kojih je najozbiljn­ija upala pluća - naveo je Šaponjić.

Savetovao je građanima da prate informacij­e u medijima, naročito one koje objavljuje Ministarst­vo zdravlja, kao i nadležne institucij­e.

Dodao je da će građani u slučaju povećanog rizika širenja virusa biti blagovreme­no obavešteni i napomenuo da u ovom trenutku nema razloga za brigu.

Na graničnom prelazu u Malom Zvorniku epidemiolo­zi iz Instituta Batut (na slici) pregledali su  turista iz Kine

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia