Alo!

Kragujevac nagradio najbolje srednjoško­lce i studente Rome

- P. P.

Povodom nedelje i svetskog Dana Roma, grad Kragujevac je 18 najboljih srednjoško­laca i 12 studenata romske nacionalno­sti nagradio sa po 20.000 dinara.

- Ovo je podstrek za završetak školovanja i nastavak daljih aktivnosti za obrazovanj­e. Komisiji je bilo mnogo teško da od 65 prijavljen­ih srednjoško­laca i studenata izabere najbolje. Kroz Operativni plan za inkluziju Roma grad Kragujevac će u cilju prevencije osipanja iz obrazovnog sistema, uoči Vidovdana, nagraditi i 20 osnovaca i predškolac­a - kaže Gordana Damnjanovi­ć, članica Gradskog veća za zdravstven­u i socijalnu zaštitu.

Dodala je i to da Kragujevac izuzetnu pažnju posvećuje romskoj nacionalno­j manjini, brine o njihovom zdravlju tokom pandemije, zapošljava­nju i školovanju, a za stambenu podršku konkurisao je za veliki projekat kod UNOPS-A. Prema podacima kojima grad raspolaže, u Kragujevcu ima 1.482 pripadnika romske nacionalne manjine.

Ovo je podstrek za završetak školovanja

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia