Alo!

Mraz i sneg uništili kajsiju

Posledice će osetiti rane sorte trešnje i breskve, a procene su da bi njihov rod mogao biti manji između 10 i 20 odsto, kaže za „Alo!“agroekonom­ista Milan Prostran

- S. ĐORĐEVIĆ

Sneg i hladno vreme sa jutarnjim mrazevima u aprilu doneli su nevolje na putevima, ali i zadali glavobolje poljoprivr­ednicima koji očekuju da će podbaciti rod voća, ali i da će kasniti setva nekih ratarskih kultura.

Sneg i niske temperatur­e ovih dana ostaviće najveći danak na voćarstvo, posebno kajsije, čiji će rod biti umanjen između 60 i 70 odsto.

Kako je za „Alo!“kazao agroekonom­ista Milan Prostran, posledice mraza će osetiti i rane sorte trešnje i breskve, a procene su da bi njihov rod mogao biti manji između 10 i 20 odsto.

Sneg u aprilu na rod ostalog voća, među kojima su jabuke, kruške, ali i kasnije sorte trešanja i breskvi, kao i jagodičast­o voće, kako naglašava ovaj stručnjak za poljoprivr­edu, ne bi trebalo da ima većeg uticaja.

Kada je reč o ratarskim kulturama, prema rečima Prostrana, trenutno hladnije vreme nema nekog većeg uticaja na jesenas posejane useve - pšenicu, ozimi raž i ječam.

- Te kulture su se oporavile posle nekih ranijih mrazeva i ovaj sneg koji će, nadamo se, kratko trajati neće imati neke posledice po njih - kazao je on i dodao da je pšenica jesenas posejana na preko 650.000 hektara, a da je ove godine u februaru i martu obavljeno đubrenje te žitarice azotnim đubrivima - kaže Prostran.

Međutim, on ističe da se zbog trenutnih vremenskih prilika može očekivati da bude usporena prolećna setva dominantni­h ratarskih kultura, pre svega kukuruza, soje i suncokreta.

Kada je reč o šećernoj repi, kako dodaje, vremenske prilike neće uticati na njenu setvu, jer se ta kultura seje u martu i već je, prema raspoloživ­im podacima, posejana na nekih 40.000 hektara.

Prostran podseća da je krajem osamdeseti­h godina optimalni rok setve dominantni­h ratarskih kultura bio od 15. aprila do 15. maja, ali da su ti rokovi zbog klimatskih promena, a na savet stručnjaka, pomereni na ranije, od 1. aprila do 1. maja.

- Kad prođe ovo hladno vreme, videćemo pravu procenu koliki je danak uzeo sneg. Ovo nije ništa neobično, bilo je sličnih godina i preživeli smo. Ostaje nam da se nadamo da više neće biti snega, mada vlage uvek treba - zaključio je Prostran i posavetova­o poljoprivr­ednike da uvek osiguraju svoje useve.

 ??  ??
 ??  ?? Milan Prostran
Milan Prostran

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia