Alo!

SUDOKU

-

UPUTSTVO ZA REŠAVAČE Vaš zadatak je da u prazna polja upišete nedostajuć­e brojeve, vodeći računa da svaki red, svaka kolona i svaki segment 3x3 polja treba, bez ponavljanj­a, da sadrže sve brojeve od 1 do 9.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia