Alo! : 2021-04-08

RAZONODA : 22 : 22

RAZONODA

RAZONODA Četvrtak, 8. april 2021. Strana 22 BELA UKRŠTENICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ALO! 5 6 7 32 46 9 5 9 2 8 1 5 3 6 4 7 2 6 2 63 52 10 2 9 8 MAGIČNI KVADRAT 11 3 7 12 9 4 2 1 8 13 2 9 4 14 163 15 5 8 3 7 Sami unosite crna polja čiji je broj označen u zagradama na kraju svakog niza definicija. VODORAVNO: 1. čega razbijenog, okrnjak - Lipovo drvo (1), Snažni - Drukčije nazvan (lat.) - Reka u Bugarskoj (2), Simbol iridijuma - Poštenjači­ne - Limene posude (2), Uređaj na pušci za ciljanje - Autorska dela Mera za površinu (2), Ćoravci, ćore - Potopljeno ostrvo u Dunavu (1), Žensko ime - Zekasti konji - Poznata tamnoputa manekenka (2), Oznaka za tonu - Vojnik naoružan praćkom (ist.) - Biti na stolici (2), Severnoam. država - Ulje za osvetljenj­e (1), Organizaci­ja zemalja izvoznica nafte - Tkač - Vrsta papagaja (mn.)(2), Ime glumca Bate Živojinovi­ća (0), Dani oko Ilindana - Prvi vokal (1), Dvadeset treće i 18. slovo azbuke - Grad u Ukrajini, na Donu (1), Sprava za vešanje osuđenika (1), Grdnja, karanje - Končić (1), Stub fudb. gola (0), Odrpanac (0). 3. Glumac na slici - Kola za spavanje i ručavanje (skr.)(1), Ime istoričara Ruvarca - Pozivati u pomoć (1), Hujanje, huka - Rasprskava­juća artiljerij­ska zrna - Nem. klizačica Kristina (2), Otpadak pri sečenju gvožđa - Onaj koji pije rakiju - Lična zamenica (2), Simbol radijuma - Unatrag - Međusprat (ital.)(2), Bilo kad - Zanećivati, odvraćati - Maslina (lat.)(2), Oznaka za topa u šahu - Lirska poezija - Proizvođač kravata (2), Blato, mulj, ila Neoljušten pirinač (1), Bar jedan - Špan. gram. član (2), Zadah, vonj - Zaista (1), Glavni grad Rusije - Boja u kartama, herc (1), Onomatopej­a laveža - Japanska borilačka veština (2), Grad u Francuskoj - Ime atletičark­e Terzić (1), Vrsta zanatlije (0), Zamisao, namera (staroknjiž­evni)(0). Snažno duvati - Nosač (1), Parče 2 5 9 2. 3. 4. 8 657 9 4. 5. 6. 7. 4 2 5. 6. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 12. 11. 12. 13. 13. 14. 14. 15. USPRAVNO: 1. 15. 17. 16. 2. VODORAVNO: 1. 2. 3. 4. Gornji, tanki sloj kože - Pokošeni red trave, Povlačenje s dužnosti - Zelene površine u gradu, Radnici na ukrašavanj­u - Indijski pesnik Bihari, Crna ribizla - Nalazači, Valjkasto drvo za mešanje kačamaka - Etičar, Uzvik poruge, ua Komšija u istom ataru, Riža - Vrsta uglja. Deo skupa (mat.), Pesmom proslaviti, Vrsta kukuruza za kokice, Zobljući pojesti, Plod hrasta - Nem. pisac Tomas, Ime glumice Žigon - Prvi vokal, Simbol ugljenika - Proslavlje­ni atletičar Artur, Žalba višem sudu, Planina u Turskoj, Pirinač, riža - Inicijali glumca Redforda, Teniski klub (skr.) - Muzičar Karajlić, Zapaljenje debelog creva, Burno masovno odobravanj­e, So silicijumo­ve kiseline. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ALO! 5. 6. 7. USPRAVNO: 1. 3. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.