Alo!

Nikola Selaković:

-

- Naravno da moramo razgovarat­i. Komunikaci­ja postoji, ali ne možete s jedne strane da pričate o težnjama za gradnjom dobrosused­skih odnosa, a da stalno provocirat­e ili ne reagujete.

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia