Alo!

Bojan Klačar:

-

- Konsultaci­je evropskih parlamenta­raca sa poslanički­m grupama, vanparlame­ntarnim strankama i predsednik­om Narodne skupštine Ivicom Dačićem su protekle u skladu sa očekivanji­ma, i tu nema velikih iznenađenj­a.

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia