Alo!

DAN KADA JE UNIŠTENO NAJVEĆE ZLO 20. VEKA

Najviše žrtava u borbi protiv nacističke Nemačke i njenih saveznika tokom Drugog svetskog rata imao je nekadašnji SSSR - poginulo je oko 27 miliona sovjetskih vojnika i civila Kajtel, načelnik štaba Vrhovne komande Vermahta, general-pukovnik Hans-jirgen Š

- PIŠE: PETAR MILOSAVLJE­VIĆ

Sovjetska Crvena armija je 16. aprila 1945. godine započela poslednju stratešku operaciju u Drugom svetskom ratu. Ofanziva na Berlin trajala je tri nedelje i završena je potpunim porazom nacističke Nemačke. Feldmaršal Vilhelm Kajtel, komandant Vermahta, potpisao je kasno uveče 8. maja bezuslovnu kapitulaci­ju Trećeg rajha. Time je označen kraj Drugog svetskog rata, koji je odneo oko 60 miliona života.

Međutim, to je druga kapitulaci­ja Hitlerove zločinačke armade: prvi dokument o predaji potpisan je 7. maja u Remsu, i potpisali su ga visoki oficiri nacističke vojske i saveznički­h snaga. Ali Josif Visarionov­ič Staljin, tadašnji neprikosno­veni lider SSSR-A, bio je nezadovolj­an - zahtevao je da pismenu bezuslovnu predaju primi samo izaslanik Vrhovne komande Crvene armije, kao i da ona mora da bude potpisana u Berlinu. Stoga je organizova­na druga ceremonija na neoštećeno­m imanju van Berlina 8. maja uveče, dok je u Moskvi već bio 9. maj zbog razlike u vremenskim zonama. Feldmaršal Vilhelm

Georgij Konstantin­ovič Žukov i britanski maršal Artur Teder. Ipak, Drugi svetski rat je zvanično završen nekoliko meseci kasnije, takođe bezuslovno­m kapitulaci­jom carskog Japana, nakon što su američki avioni bacili dve atomske bombe na gradove Hirošimu i Nagasaki.

Današnji dan se svečano obeležava u velikom broju zemalja sveta, i to u Rusiji, Jermeniji, Azerbejdža­nu, Belorusiji, Gruziji, Kazahstanu, Kirgistanu, Moldaviji, Tadžikista­nu, Turkmenist­anu, Ukrajini, Uzbekistan­u i, od 2000. godine, u Izraelu. Najveća parada održava se svake godine 9. maja u Moskvi, sa velikim mimohodom svih rodova vojske i

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia