Alo!

„Striži“- ruski čarobnjaci u vazduhu

-

Ove godine će prvi put u paradi učestvovat­i i studentkin­je Vojne akademije vazdušne odbrane i paradne jedinice kadetskog korpusa Istražnog komiteta ruske vojske. Najveća atrakcija je jedinstven­a formacija koju čini devet aviona „su-30sm“i „mig 29“akrobatski­h grupa „Ruski vitezovi“i „Striži“. Oni su izveli jedan od najtežih akrobatski­h manevara u vazduhu - „kubanski dijamant“, poznat i kao „kubanska osmica“, pri kojem avioni „crtaju“spirale na nebu.

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia