Alo!

Na Zapadu se obeležava Dan Evrope

-

Evropska unija ovog 9. maja obeležiće Dan Evrope, kojim se slavi mir i jedinstvo na evropskom kontinentu, ali su mere za suzbijanje pandemije izmenile tradiciona­lan način obeležavan­ja u sedištu EU u Briselu. Nekadašnja „otvorena vrata“EU institucij­a, kada su građani mogli da obiđu sva mesta političkog odlučivanj­a koja najčešće viđaju samo na vestima, ove godine zamenile su virtualne ture Evropskom komisijom, Parlamento­m i Evropskim savetom. Inače, Dan Evrope se u EU slavi od 2008. godine, u znak sećanja na „Šumanovu deklaracij­u“od 9. maja 1950. godine, koja je predložila udruživanj­e francuske i zapadnonem­ačke industrije uglja i čelika što je dovelo do stvaranja Evropske zajednice za ugalj i čelik, prvog evropskog udruženja, osnovanog 18. aprila 1951. godine.

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia