Alo!

SVEŠTENOMU­ČENIK VASILIJE AMASIJSKI

-

Srpska pravoslavn­a crkva danas obeležava Vasilija Amasijskog, hrišćansko­g episkopa i mučenika iz četvrtog veka. Priča o njemu vezana je za Likinija, zeta cara Konstantin­a. Likinije se pred carem pretvarao da je hišćanin. Kada je Likinije dobio na upravu ceo Istok, počeo je da progoni hrišćane i predao se idolopoklo­nstvu i svim strsatima. Pri napadu ove nečiste strasti hteo je oskvrniti devicu Glafiru, koja je bila u službi carice. Da bi je zaštitla, carica ju je poslala u grad Amasiju, gde ju je primio episkop Vasilije i hrišćani. Glafira je bila srećna i pisala je carici ali jedno pismo stiglo je nažalost do Likinija. Car je odmah tražio da se dovedu Glifira i Vasilije, ali kako je devojka umrla, vojnici su doveli samo episkopa.

Posle muka i tamnice posečen je i bačen u more, 322 godine. Njegovi klirici, našli su njegovo telo blizu grada Sinopa i i preneli u Amasiju, u hram koji je podigao. Car Konstantin diže vojsku na Likinija, pobedi ga, uhvati i posla na zatočenje u Galiju, gde skonča svoj bogomrski život.

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia