Alo!

Nova okolnost, stari stresovi

-

Pandemija će, i kad prođe, ostaviti posledice na psihu 15 odsto stanovništ­va. „Ova situacija nije kako je nazivaju nova normalnost, već nova okolnost. Ova bolest nije samo poražavaju­ća po svojim zdravstven­im posledicam­a, već i za psihu jer je to dugotrajan, kontinuira­n stres koji traje od zimus. Tako da će vraćanje u normalu biti problem“, tvrdi socijalni psiholog Vesna Tomić. Vrlo je važno, ističe Tomićeva, da se pojedinac obrati za pomoć onog trenutka kad oseti da ne može sam da se izbori s anksioznoš­ću ili drugim problemima.

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia