Alo!

Glodar mi izgrickao kablove

-

Ima li sličnosti između automehani­čara i doktora?

- I automehani­čari, oni su doktori, ali za kola. Imaju kontakt sa različitim ljudima. Ponekad popravka zahteva i dijagnosti­ku na nivou doktora Hausa. Na primer, kada mi je neki glodar na Kopaoniku tokom noći izgrickao kablove, pa je ujutru sve svetlelo na instrument tabli, trebalo je naći kvar, a nikakav kompjuter tu ne bi mogao da pomogne.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia