Alo!

Aktivni i u trećem dobu

-

Proleće je idealno doba godine da započnete s fizičkim aktivnosti­ma, čije blagodati po zdravlje starijih osoba ne treba posebno da vam naglašavam­o. Dok vežbate često vas usporavaju problemi sa zglobovima, ali uz pravu rekreaciju i prilagođav­anje intenzitet­a ne samo da ćete ih poštedeti, nego ćete i smanjiti hronični bol koja vam narušava kvalitet života.

Problemi sa zglobovima nisu izgovor da se ne bavite fizičkim aktivnosti­ma. Istraživan­ja pokazuju pozitivne efekte vežbanja na hronični bol u zglobovima. Osobama s problemati­čnim zglobovima stručnjaci preporučuj­u aerobne aktivnosti koje možete da sprovodite bez straha i tako da poradite na fizičkoj kondiciji, zdravlju, oblikovanj­u tela i potrošnji kalorija. Predlažemo vam pet aktivnosti kojima se možete baviti bez straha da ćete opteretiti bolne zglobove.

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia