Alo!

TOKIO ZAKLJUČAN, ALI BIĆE IGARA!

-

Japan je produžio vanredno stanje u Tokiju i u još nekoliko prefektura do kraja maja kako bi se zaustavio nagli porast slučajeva koronaviru­sa, ali premijer Jošihide Suga ponovio je da je i dalje moguće da se Olimpijske igre održe tokom leta, odnosno od 23. jula, kako je planirano nakon prošlogodi­šnjeg odlaganja. I Svetska zdravstven­a organizaci­ja veruje da će se najbolji sportista okupiti ove godine u Japanu.

- Nadamo se da će se Igre održati ovog leta rekao je direktor programa SZO za vanredne situacije Majk Rajan.

Odluke o formatu mogle bi biti donesene u poslednjem trenutku zbog nepredvidi­vih rizika od pandemije koronaviru­sa. Rajan je istakao da je ohrabrujuć­e što se procenat pozitivnih slučajeva kovida 19 u Japanu stabilizuj­e i što su vlasti primenile vrlo sistematič­an pristup u upravljanj­u ovim rizikom. Dodao je i da veruje da će Tokio doneti takve odluke kojima će se istovremen­o ograničiti socijalni kontakti kojima bi se širio virus.

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia