POMOZITE IM DA IZABERU PRAVO ZANIMANJE

Nije važna samo diploma, već šta sa njom posle

Blic Zena - - U Ovom - Biljana Stefanović biljana.stefanovic@bliczena.rs

Da li je vaš maturant rođen za inženjera, lekara ili advokata? Odluku o daljem školovanju donesite zajedno u skladu sa njegovim sposobnostima, osobinama ličnosti i aktuelnom situacijom na tržištu rada

Da li je vaš maturant rođen za inženjera, lekara ili advokata? Odluku o daljem školovanju donesite zajedno u skladu sa njegovim sposobnostima, osobinama ličnosti i aktuelnom situacijom na tržištu rada

Izbor budućeg zanimanja jedna je od važnijih životnih odluka. Raditi posao koji ne volite i koji vas ne ispunjava na duge staze nije održivo, pa zbog toga roditelje i njihove maturante ovih dana muči pitanje koji fakultet upisati jer se rok za konkurisanje polako približava.

Budući srednjoškolci odlučuju se za izbor više škole ili fakulteta na osnovu različitih motiva. Jedni biraju na osnovu interesovanja i toga koliko im „leže“određene oblasti, dok se drugi rukovode time da li je buduća škola „laka“i kakva je mogućnost za zaposlenje.

– Kako bi se donela prava odluka o izboru zanimanja, u koju će biti uključene i lične preferencije, važ- no je da se na izbor gleda i kroz prizmu mogućnosti pronalaženja posla. Tokom savetovanja budućih srednjoškolaca, neretko i njihovih roditelja, trudimo se da ih uputimo na značajne činioce pravilnog izbora zanimanja i da utičemo na to da izbegnu tipične greške, kao što su blizina obrazovne ustanove ili uticaj društva – kaže Mirjana Sakić, savetnica u Sektoru za podršku zapošljavanju Nacionalne službe za zapošljavanje.

Uloga roditelja u izboru daljeg školovanja je od velikog značaja, počevši od praćenja postignuća i interesovanja deteta, preko podsticanja na razvoj i usavršavanje kroz različite oblike neformalnog obrazovanja

tokom redovnog školovanja, do konačnog donošenja odluke o izboru budućeg zanimanja. Kako bi uticaj roditelja bio pragmatičan, najbolje je potražiti savet stručnjaka u centrima za informisanje i profesionalno savetovanje. Uz stručnu procenu i pomoć kroz standardizovanu metodologiju, zajedno mogu doći do najboljeg mogućeg rešenja po maturanta.

– Stručnjaci zaposleni u NSZ su po zanimanju psiholozi i u svom radu na pitanja iz domena profesionalne orijentacije akcenat stavljaju na važnost pravog izbora. Odluku o daljem školo-

vanju treba doneti u skladu sa sposobnostima, osobinama ličnosti, motivacijom i aktuelnom situacijom na tržištu rada – ukazuje Desanka Mihailović Kovač, savetnica u Sektoru za podršku zapošljavanju NSZ.

U centrima za informisanje i profesionalnu orijentaciju NSZ mogu da se urade testovi interesovanja, ličnosti, sposobnosti i opšte kulture. Tu je i razgovor sa psihologom, koji daje predlog šta bi budući brucoš mogao da upiše, ali konačna odluka je na njemu i roditeljima.

U centrima za informisanje i profesionalnu orijentaciju NSZ mogu da se urade testovi interesovanja

gastronomskih editorijala odslikamo za 12 meseci. Ko god je nekad slikao hranu, odlično zna koliko su ta snimanja zahtevna, ali mi im se u redakciji najviše radujemo

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.