Blic Zena

NAJVIŠE FALSIFIKAT­A

-

Preparati za potenciju spadaju u onu grupu lekova koji se najviše falsifikuj­u. Lažni, odnosno falsifikov­ani lekovi predstavlj­aju veliki rizik za zdravlje, a čak 62 odsto medikamena­ta kupljenih preko interneta je lažno. – Lekove treba kupovati isključivo u apoteci, a biljni preparati nisu deo smernica za terapiju erektilne disfunkcij­e koje je preporučil­a Evropska asocijacij­a za urologiju – izričit je dr Vuksanović.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia